Hiện nay khá nhiều khách hàng vay tín chấp tiêu dùng hoàn trả nợ trễ vì khá nhiều lí do chưa nhận được lương, không có thời gian,…Khi bạn không trả nợ đúng thời hạn đồng nghĩa với việc bạn đã bị dính vào nợ xấu của ngân hàng. Vậy khi bị dính nợ xấu bạn có thể vay ở ngân hàng nào hay không?

Quy định ngân hàng về nợ xấu

Trong quá trình vay vốn, ngân hàng hoặc công ty tài chính sẽ cung cấp thông tin của bạn cho hệ thông CIC về thông tin các khoản vay, tên người vay, và quá trình thanh toán khoản vay đó. Hệ thống sẽ tổng hợp thông tin thành một khối dữ liệu thống nhất phản ánh quá trình vay vốn tiêu dùng của một cá nhân nào đó tại cái ngân hàng.

Nếu trong quá trình vay tiêu dùng bạn có vài lần hoặc thường xuyên thanh toán nợ chậm thì bạn có thể bị xếp vào nợ xấu.

Các nhóm nợ xấu

  • Nhóm 1: các khoản nợ có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn. Nhưng nếu quá hạn từ 1 đến dưới 10 ngày, vẫn nằm trong nhóm đủ tiêu chuẩn nhưng sẽ bị phạt lãi quá hạn 150%
  • Nhóm 2: là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày
  • Nhóm 3: các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày
  • Nhóm 4: là các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày
  • Nhóm 5: là các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày)
  • Lưu ý: Nhóm 1 tùy từng mức độ trả quá hạn có thường xuyên hay không. Nếu xảy ra thường xuyên và liên tục hoặc tổ chức tín dụng đánh giá khả năng thanh toán không tốt thì có thể trả chậm từ 5->7 ngày cũng có thể rơi vào nợ nhóm 2.

Khi bị xếp vào nhóm nợ 2 bạn còn có cơ hội được vay vốn không thế chấp không?

Một số bạn có đưa ra câu hỏi trả nợ chậm 1 tháng tài công ty tài chính prudential có vay tại các ngân hàng khác được không?

  • Nếu bạn bị xếp vào nhóm nợ 2 thì bạn sẽ không thể vay vốn tại bất cứ ngân hàng hay công ty tài chính nào trong vòng 12 tháng tính từ ngày bạn thanh toán đủ số tiền quá hạn.
  • Nếu bạn rơi vào nhóm nợ 3-5 thì phải sau 5 năm nữa hệ thống CIC mới xóa hòan toàn thông tin cá nhân của  bạn. Vì thế đến lúc đó bạn mới có thể vay vốn trở lại.
  • Để kiểm tra bạn hiện tại có rơi vào nợ nhóm 2 hay không và có thể hỗ trợ vay vốn tiêu dùng được hay không, vui lòng gửi SỐ CMND và HỌ TÊN để chúng tôi kiểm tra. Nếu có thể vay vốn được thì sẽ hỗ trợ vay vốn thêm.

Khi vay vốn bạn cần chú ý đến các gói sản phẩm vay và điều kiện vay để luôn trả nợ đúng thời hạn. Có như vậy ban mới không bị dính vào nợ xấu và dễ dàng vay vốn cho những lần tiếp theo.